Contor monofazat mecanic

Indexul contorului monofazat de energie electrică ce trebuie trimis este format din cifrele aflate înaintea virgulei, de regulă aflate într-un cadran negru. Indexul trebuie să conţină între 4 şi 8 cifre, (de regulă 5) în funcţie de tipul de contor. Valoarea indexului după virgulă (de regulă în cadranul roşu) se rotunjeşte la partea unitară în sus.

În imaginile de mai jos sunt prezentate diverse tipuri de afișaje mecanice.

Contor cu afișaj electronic

Pe afișajul contoarelor electronice sunt disponibile mai multe informații, în funcție de tipul constructiv și de configurarea internă.
Ca regulă generală pentru fiecare mărime afișată (Energie Activă, Energie Reactivă Inductivă sau Capacitivă, etc), informația conține CODUL mărimii și Valoarea numerică a acesteia (indexul).

Contoarele de generație nouă au prevăzute coduri de identificare pentru mărimile afișate (Codurile
OBIS). Aceste coduri oferă o descriere a valorilor afişate pentru principalii regiştrii: energia activă consumată, energie reactivă inductivă și energie reactivă capacitivă.
Codul Obis pentru energia activă este 1.8.0. (total energie activă consumată).
Pentru energiile afișate pe display sunt prezentate și unitatea de masură, kWh pentru energia activă și kvarh pentru energiile reactive.

Lista maximală a codurilor OBIS afişate de contoare este prezentată în tabelul de mai jos, unde regăsiți și tipul de consumatori pentru care este utilizat:
Pentru consumatorii casnici (peste 90% dintre ei) care nu au tarife diferențiate principala informație de transmis pentru autocitire este cea de la codul OBIS 1.8.0

Internal

În funcţie de tariful pentru care ai optat la încheierea contractului de furnizare, contorul poate fi programat să înregistreze energia electrică diferenţiat pe zone orare.

Pentru consumatorii care nu beneficiază de tarif diferenţiat pe zone orare trebuie citite următoarele indicaţii de pe afişajul contorului:

 • indexul corespunzător codului OBIS 1.8.0;
 • indexul corespunzător codului OBIS 3.8.0 sau 5.8.0 (în cazul în care plătesc energie reactivă inductivă);
 • indexul corespunzător codului OBIS 4.8.0 sau 8.8.0 (în cazul în care plătesc energie reactivă capacitivă).

Pentru consumatorii care beneficiază de tarif diferenţiat pe zone orare trebuie citite următoarele:

 • indexul corespunzător codului OBIS 1.8.1;
 • indexul corespunzător codului OBIS 1.8.2;
 • indexul corespunzător codului OBIS 3.8.0 sau 5.8.0 (în cazul în care plătesc energie reactivă inductivă);
 • indexul corespunzător codului OBIS 4.8.0 sau 8.8.0 (în cazul în care plătesc energie reactivă capacitivă).

În cazul energiei electrice reactive nu se plăteşte cantitatea măsurată de contor. În funcţie de energia măsurată şi prevederile legale în vigoare (ordin ANRE 33/2014 completat și modificat prin ordin ANRE 76/2016), se determină cantitatea de energie electrică reactivă ce trebuie plătită.

Contorul electronic trifazat este echipat cu dispozitiv de afişare de tip LCD și necesită comunicarea a 3 indecşi, respectiv a tuturor indecșilor afișați după caz: 

 • Index energie activă de la adresa 1.8.0 
 • Index energie activă de la adresele 1.8.1 și 1.8.2 pentru cele cu tarif zi-noapte (dacă e cazul) 
 • Index energie reactivă inductivă de la adresa 3.8.0 (Q1+Q2) sau 5.8.0 (Q1)
 • Index energie reactivă capacitivă de la adresa 4.8.0 (Q3 + Q4) sau 8.8.0 (Q4)

Ghid contoare energie electrică