Totul despre index

Transmiterea indexului autocitit este cea mai bună metodă prin care îți poți monitoriza costurile cu facturile de gaze naturale și energie electrică. În acest fel, plătești consumul realizat lunar și nu unul estimat.

Poți transmite lunar indexul contorului în perioada specificată de furnizorul tău (detaliile le găsești menționate pe factură) prin intermediul canalelor puse la dispoziție de furnizor (telefonic, online, e-mail). Acesta va fi luat în considerare, în cazul în care nu s-a putut efectua citirea din partea operatorului de distribuție sau a unui contractor al distribuitorului.

Intervalul de transmitere al indexului autocitit diferă pentru fiecare loc de consum. Așadar, acesta poate fi transmis doar în perioada activă, care poate fi, de exemplu, de aproximativ o săptămână.

În lipsa indexului autocitit, ești facturat în baza citirilor efectuate de operatorul de distribuție și între citiri, în baza unui consum lunar estimat stabilit de comun acord cu furnizorul tău, printr-o convenție de consum.

Potrivit legii, firma de distribuție prin prestatorul contractat în vederea efectuării serviciului de citire are obligația de a-ți citi la maximum 3 luni contorul de energie.

Dacă nu există o citire a operatorului de distribuție, atunci vei fi facturat în baza indexului autocitit sau în baza celui estimat în convenția de consum încheiată cu furnizorul tău. Dacă nu ai o astfel de convenție, indexul este estimat în baza istoricului de consum.

Întrebări frecvente

Cu ce periodicitate se efectuează citirea contoarelor de energie electrică la consumatori?

Intervalul de citire a indexului contorului de energie electrică de către operatorul rețelei de distribuție din zona ta, în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat, poate fi mai mare de o lună, dar nu trebuie să depășească 3 luni.

Cum procedez dacă sesizez că grupul de măsurare (contorul) a energiei electrice este suspect de înregistrări eronate?

Dacă sesizezi operatorului de distribuție (OD), direct sau prin intermediul furnizorului, că grupul de măsurare (contorul) este suspect de înregistrări eronate, OD efectuează o verificare la locul funcționării, cu acceptul și în prezența utilizatorului și a furnizorului, iar constatările se înscriu într-un proces-verbal semnat de părți.

Echipamentul de măsurare demontat se verifică în laborator metrologic autorizat, care stabilește eroarea de înregistrare. Costul lucrărilor de verificare, demontare și remontare a grupului de măsurare sunt suportate de către operatorul de distribuție, inclusiv în cazul în care sesizarea se dovedește a fi neîntemeiată.

În situația unei noi reclamații neîntemeiate din partea ta, efectuată în următoarele 12 luni de la reclamația neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de către operatorul de distribuție, costul este suportat de tine, prin intermediul furnizorului.

Cum procedez dacă nu se poate efectua citirea contorului, cu periodicitatea stabilită, din cauza lipsei accesului la contor?

Dacă citirea nu se poate efectua din cauza lipsei accesului la contor, vei fi notificat de distribuitor, iar aceasta se poate reprograma, de comun acord, între tine și distribuitorul din zona ta și prin intermediul furnizorului. Dacă ai fost preavizat, întrucât delegatul operatorului de distribuție nu a avut acces la contor, este obligatorie respectarea termenului din preaviz în ceea ce privește contactarea furnizorului sau a distribuitorului. În caz contrar, se va proceda la întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum.

Unde și cum pot anunța blocarea sau funcționarea incorectă a unui contor de energie electrică?

Blocarea sau funcționarea incorectă a contorului o poți anunța la furnizor sau la operatorul de distribuție în scris (prin poștă, email sau fax, pe adresele de contact afișate în factură sau prin prezentare directă la ghișeele de relații cu clienții) sau telefonic, prin apelarea serviciului Call Center.

Cum și în ce perioadă pot transmite indexul autocitit pentru gazele naturale?

Operatorii de distribuție citesc contoarele de gaze naturale odată la trei luni. Ai posibilitatea transmiterii indexului autocitit online sau telefonic. De asemenea, ai dreptul să trimiți autocitirea în toate lunile, indiferent dacă ești planificat la citire sau nu, iar dacă operatorul nu are acces sau nu poate efectua citirea, atunci se va lua în considerare autocitirea.

Perioada în care poți transmite indexul autocitit este stabilită de furnizor și este specificată pe factura de consum gaze naturale, la secțiunea „Informații necesare pentru transmiterea autocitirii”.
Atunci când transmiți indexul, trebuie să ai la îndemână datele solicitate de furnizor în acest scop.

Cum înregistrez indexul atunci când schimb contorul cu unul nou?

De regulă, consumul de gaz se calculează prin diferența dintre indexul nou și indexul vechi. Atunci când contorul se schimbă, se va lua în calcul indexul vechi citit, indexul de demontare al contorului, indexul de montare al noului contor și indexul nou citit.

Cum solicit o citire suplimentară a indexului?

Solicitarea unei citiri a indexului în afara citirii programate de către distribuitor presupune o deplasare suplimentară, acest serviciu fiind efectuat contra cost. Varianta optimă pentru solicitarea unei citiri suplimentare este prin email sau direct la furnizorul cu care ai contract.

Solicitarea unei citiri a indexului în afara citirii programate de către distribuitor presupune o deplasare suplimentară, acest serviciu fiind efectuat contra cost. Varianta optimă pentru solicitarea unei citiri suplimentare este prin email sau direct la furnizorul cu care ai contract.

Trimit indexul lunar, de ce mai am regularizare pe factură?

Facturile de regularizare le primești atunci când indexul a fost citit de tine sau de operatorul de distribuție. Este foarte bine că transmiți indexul lunar pe canalele indicate de furnizor. Monitorizarea lunară a consumului este un prim pas pentru controlul cheltuielilor cu energia și eliminarea risipei, acolo unde este cazul. Atunci când se întâmplă să uiți să transmiți indexul, furnizorul facturează un consum estimat care este precizat în convenția anexată contractului tău de furnizare, așa cum prevede legislația în vigoare. Acest consum estimat este stabilit în baza istoricului tău de consum și/sau a datelor puse la dispoziție de operatorul de distribuție din zona ta și poate fi schimbat printr-o solicitare către furnizorul tău.

De ce să citesc contorul, dacă este treaba distribuitorului să o facă?

Legislația în vigoare prevede obligația ca distribuitorul să citeasca contoarele la maxim 3 luni. Pentru a evita facturi de regularizare pentru perioade mari și pentru monitorizarea lunară a consumului astfel încât să te asiguri că rămâi în plafonul de consum compensat, transmiterea indexului lunar este cea mai bună modalitate de a plăti exact cantitatea de energie electrică sau de gaze naturale consumată. În plus te ajută să îți dai seama dacă poți elimina risipa de energie.

Nu primesc factura la timp, nu știu care este perioada de regularizare. Cum procedez?

Perioada de transmitere a indexului se regăsește și pe facturile anterioare. Furnizorul îți pune la dispoziție mai multe canale de comunicare a indexului. Contactează furnizorul pentru a semnala probleme legate de facturi întârziate.

Telefonul de autocitire nu este disponibil în perioada de transmitere a indexului. Cum mai pot să transmit indexul?

Semnalează furnizorului tău de energie acest aspect. De asemenea, poți comunica indexul și pe celelalte canale de comunicare puse la dispoziție de furnizorul tău.

Cum pot transmite indexul dacă nu am internet?

Pe factură găsești mai multe canale de comunicare a indexului indicate de furnizorul tău de energie. Dacă nu ai internet sau nu ai abilități digitale, poți transmite indexul telefonic, la numărul indicat pe factură.

Am contor inteligent și furnizorul mi-a spus că nu pot să trimit indexul care este citit automat. Cum procedez?

În cazul tău, contorul inteligent transmite lunar indexul. Nu este nevoie să îl transmiți și tu.

De ce transmit indexul autocitit și furnizorul nu îl ia în considerare și facturează un consum estimat?

Este bine să semnalezi acest aspect furnizorului tău de energie, fiind vorba despre cazuri izolate sau erori temporare.

Capacul transparent/ecranul de protecție pentru contor a devenit mat și nu pot citi indexul. Cum procedez?

Nu este permis de legislație să intervii la contor! Semnalează problema distribuitorului din zona ta. Acesta este singurul abilitat să intervină asupra contorului și să îți faciliteze citirea indexului.

Powered by