Contoare de energie electrică cu afişaj electronic

Pe afișajul contoarelor electronice sunt disponibile mai multe informații, în funcție de tipul constructiv și de configurarea internă.

Ca regulă generală, pentru fiecare mărime afișată (Energie Activă, Energie Reactivă Inductivă sau Capacitivă etc), informația conține CODUL mărimii și Valoarea numerică a acesteia (indexul).

Contoarele de generație nouă au prevăzute coduri de identificare pentru mărimile afișate (Codurile OBIS).

Aceste coduri oferă o descriere a valorilor afişate pentru principalele măsurători: energia activă consumată, energia reactivă inductivă și energia reactivă capacitivă.

Codul Obis pentru energia activă este 1.8.0. (total energie activă consumată).

Pentru energiile afișate pe display, sunt prezentate și unitatea de masură, kWh pentru energia activă și  kvarh pentru energiile reactive.

codul obis - autocitiri
Codul OBIS

Lista maximală a codurilor OBIS afişate de contoare este prezentată în tabelul de mai jos, unde regăsiți și tipul de consumatori pentru care este utilizat:

Pentru consumatorii casnici (peste 90% dintre ei) care nu au tarife diferențiate principala informație de transmis pentru autocitire este cea de la codul OBIS 1.8.0

 

Cod

OBIS

Semnificație cod OBIS Observații
  Test afișaj Utilizat în verificarea funcționării corecte a afișajului contorului
0.9.1 Oră
0.9.2 Dată
1.8.0 Index curent energie activă totală consumată
2.8.0 Index curent energie activă totală  produsă Doar pentru producătorii de energie
3.8.0 Index curent energie reactivă inductivă (Q12) Doar pentru consumatorii noncasnici și casnici cu putere instalată >30kW
4.8.0 Index curent energie reactivă capacitivă (Q34)
5.8.0 Index curent energie reactivă, Q1 (cadran 1)
6.8.0 Index curent energie reactivă, Q2 (cadran 2)
7.8.0 Index curent energie reactivă, Q3 (cadran 3)
8.8.0 Index curent energie reactivă, Q4 (cadran 4)
1.8.0*1 Index energie activă totală consumată, înregistrată la sfârșitul lunii
2.8.0*1 Index energie activă totală produsă, înregistrată la sfârșitul lunii Doar pentru producătorii de energie electricã
3.8.0*1 Index energie reactivă inductivă înregistrată la sfârșitul lunii (cadranul 1 + cadranul 2) Doar pentru consumatorii noncasnici
4.8.0*1 Index energie reactivă capacitivă înregistrată la sfârșitul lunii (cadranul 3 + cadranul 4)
1.8.1 Index curent energie activă consumată în zona orară 1 Doar pentru consumatorii cu contract de furnizare cu tarif diferențiat pe zone orare
1.8.2 Index curent energie activă consumată în zona orară 2

În funcţie de tariful pentru care ai optat la încheierea contractului de furnizare, contorul poate fi programat să înregistreze energia electrică diferenţiat pe zone orare.

Pentru consumatorii care nu beneficiază de tarif diferenţiat pe zone orare trebuie citite următoarele indicaţii de pe afişajul contorului:

 • indexul corespunzător codului OBIS 1.8.0
 • indexul corespunzător codului OBIS 3.8.0 sau 5.8.0 (în cazul în care plătesc energie reactivă inductivă)
 • indexul corespunzător codului OBIS 4.8.0 sau 8.8.0 (în cazul în care plătesc energie reactivă capacitivă).

Pentru consumatorii care beneficiază de tarif diferenţiat pe zone orare, trebuie citite următoarele:

 • indexul corespunzător codului OBIS 1.8.1
 • indexul corespunzător codului OBIS 1.8.2
 • indexul corespunzător codului OBIS 3.8.0 sau 5.8.0 (în cazul în care plătesc energie reactivă inductivă)
 • indexul corespunzător codului OBIS 4.8.0 sau 8.8.0 (în cazul în care plătesc energie reactivă capacitivă).

În cazul energiei electrice reactive, nu se plăteşte cantitatea măsurată de contor. În funcţie de energia măsurată şi prevederile legale în vigoare (ordin ANRE 33/2014 completat și modificat prin ordin ANRE 76/2016), se determină cantitatea de energie electrică reactivă ce trebuie plătită.

Contorul electronic trifazat este echipat cu dispozitiv de afişare de tip LCD și necesită comunicarea a 3 indecşi, respectiv a tuturor indecșilor afișați după caz:

 • Index energie activă de la adresa 1.8.0
 • Index energie activă de la adresele 1.8.1 și 1.8.2 pentru cele cu tarif zi-noapte (dacă e cazul)
 • Index energie reactivă inductivă de la adresa 3.8.0 (Q1+Q2) sau 5.8.0 (Q1)
 • Index energie reactivă capacitivă de la adresa 4.8.0 (Q3 + Q4) sau 8.8.0 (Q4).
Vă prezentăm tipurile de contoare cel mai des întâlnite și cum se citește indexul.
Contoare monofazate
Vezi toate contoarele
Contoare trifazate
Vezi toate contoarele
Contoare inteligente
Vezi toate contoarele

Powered by